Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 кастрычника 2021 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя

Друкаваныя СМI

Газеты
721 214 507
Часопiсы 850 204 646
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2
Разам
1612 429 1183

Электронныя СМI

Радыёпраграмы 163 136 27
Тэлепраграмы 98 44 54
Усяго 261 180 81

Iнфармацыйныя агентствы

9 2 7

Сеткавыя выданні

37 30 7


Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 кастрычника 2021 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ ўключана 455 юрыдычных асоб  і індывідуальных прадпрымальнікаў (19 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ ўключана 178 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (25 – выключаны з рэестра).