Мероприятия

Спіс пераможцаў Рэспубліканскага конкурса “Нацыянальная літаратурная прэмія”

«Залаты Купідон» — літаратурная прэмія, якую атрымліваў пераможца Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшая кніга года». Уручалася ў 2007—2014 гадах. Прозвішчы пераможцаў станавіліся вядомымі на Свяце беларускага пісьменства. Пераемнікам «Залатога Купідона» лічыцца Нацыянальная літаратурная прэмія

2007

·         Уладзімір Гніламёдаў (проза)

·         Віктар Шніп (паэзія)

·         Іван Муравейка (дзіцячая літаратура)

·         Алесь Марціновіч (крытыка і літаратуразнаўства)

2008

·         Раіса Баравікова (паэзія)

·         Уладзімір Гаўрыловіч (проза)

·         Анатоль Дзялендзік (драматургія)

·         Віктар Гардзей (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Уладзімір Ліпскі (дзіцячая літаратура)

·         Уладзімір ВялічкаАлесь Марціновіч, Васіль Шырко (публіцыстыка)

·         Іван Чарота (пераклад)

·         Анатоль Зэкаў (сатыра і гумар)

·         Сяргей Трахімёнак (дэтэктыў)

·         Уладзімір Карызна (песенны жанр)

2009

·         Валянціна Паліканіна (паэзія)

·         Іван Канановіч (проза)

·         Наталля Марчук (драматургія)

·         Уладзімір Мазго (дзіцячая літаратура)

·         Алесь Карлюкевіч (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Алесь Бадак (публіцыстыка)

·         Наталля Голубева (краязнаўства)

·         Мікола Шабовіч (сатыра і гумар)

·         Андрэй Скарынкін (песенны жанр)

2010

·         Аляксандр Сакалоў (проза)

·         Рыгор Сакалоўскі (паэзія)

·         Ірына Масляніцына (драматургія)

·         Мікола Чарняўскі (дзіцячая літаратура)

·         Анатоль Мяснікоў (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Васіль Шырко (публіцыстыка)

·         Міхась Сліва (сатыра і гумар)

·         Людміла Кебіч (песенны жанр)

2011

·         Віктар Праўдзін (проза)

·         Мікола Мятліцкі (паэзія)

·         Алена Папова (драматургія)

·         Алена Масла (дзіцячая літаратура)

·         Таццяна Шамякіна (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Уладзімір Саўліч (публіцыстыка)

·         Казімір Камейша (краязнаўства)

·         Валерый Грышкавец (пераклад)

·         Канстанцін Нілаў (песенны жанр)

2012

·         Мікалай Ільінскі (проза)

·         Алег Салтук (паэзія)

·         Фёдар Палачанін (драматургія)

·         Мікола Маляўка (дзіцячая літаратура)

·         Зіновій Прыгодзіч (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (краязнаўства)

·         Уладзімір Скарынкін (пераклад)

·         Юлія Зарэцкая (сатыра і гумар)

·         Іван Юркін (песенны жанр)

2013

·         Васіль Макарэвіч (паэзія)

·         Андрэй Карэлін (драматургія)

·         Яўген Хвалей (дзіцячая літаратура)

·         Іван Саверчанка (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Мікола Мікуліч (публіцыстыка)

·         Мікалай Барысенка (краязнаўства)

·         Ірына Качаткова (пераклад)

·         Барыс Кавалерчык (сатыра і гумар)

·         Іван Юркін (песенны жанр)

2014

·         Аляксандр Быкаў (паэзія)

·         Алесь Савіцкі (проза)

·         Таццяна Сівец (дзіцячая літаратура)

·         Яўген Гарадніцкі (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Уладзімір Навумовіч (публіцыстыка)

·         Аляксандр Валковіч (краязнаўства)

·         Андрэй Цяўлоўскі (пераклад)

·         Анатоль Андрэеў (прыгодніцкая літаратура)

·         Іван Цітавец (песенны жанр)

2015

·         Тамара Краснова-Гусачэнка (паэзія)

·         Уладзімір Саламаха (проза)

·         Міхаіл Шыманскі (публіцыстыка)

·         Дзяніс Марціновіч (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Наталля Голубева (драматургія)

·         Ганна Скаржынская-Савіцкая (дзіцячая літаратура)

2016

·         Мар’ян Дукса (паэзія)

·         Алесь Марціновіч (проза)

·         Мікалай Барысенка (публіцыстыка)

·         Таццяна Мацюхіна (крытыка і літаратуразнаўства)

·         Ягор Конеў (драматургія)

·         Сяргей Клімковіч, Сяргей Давідовіч (дзіцячая літаратура)

2017

·         Анатоль Аўруцін (паэзія)

·         Людміла Рублеўская (проза)

·         Зіновій Прыгодзіч (публіцыстыка)

·         Валерый Назараў (літкрытыка і літаратуразнаўства)

·         Васіль Ткачоў (драматургія)

·         Міхась Пазнякоў (дзіцячая літаратура)

·         Маргарыта Латышкевіч (дэбют)

2018

·         Мікола Маляўка (паэзія)

·         Алег Ждан (проза)

·         Віктар Хурсік (публіцыстыка)

·         Святлана Калядка (літкрытыка і літаратуразнаўства)

·         Уладзімір Ягоўдзік (дзіцячая літаратура)

·         Станіслава Умец (дэбют)

2019

·         Валерый Грышкавец (паэзія)

·         Уладзімір Сцяпан (проза)

·         Ігар Пракаповіч (публіцыстыка)

·         Іван Саверчанка (літкрытыка і літаратуразнаўства)

·         Кацярына Хадасевіч-Лісавая (дзіцячая літаратура)

·         Вольга Нікіценка (дэбют)

2020

·         Віктар Шніп (паэзія)

·         Віктар Праўдзін (проза)

·         Аляксандр Радзькоў (публіцыстыка)

·         Аляксандр Карлюкевіч (літкрытыка і літаратуразнаўства)

·         Валянціна Паліканіна (дзіцячая літаратура)

·         Кацярына Стройлава (дэбют)

2021

·         Алесь Бадак (паэзія)

·         Мікалай Чаргінец (проза)

·         Анатоль Андрэеў (драматургія)

·         Андрэй Мукавозчык (публіцыстыка)

·         Ігар Запрудскі (літкрытыка і літаратуразнаўства)

·         Аляксандр Жук (дзіцячая літаратура)

·         Валерыя Сцяцко (дэбют)