Лукашенко: День белорусской письменности стал настоящим символом независимости Беларуси

Лукашенко: День белорусской письменности стал настоящим символом независимости Беларуси

День белорусской письменности стал настоящим символом независимости Беларуси. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко участникам и гостям торжественных мероприятий по случаю Дня белорусской письменности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента Беларуси. 

"Широкие торжества, посвященные этому событию, из года в год приобретают все более глубокий смысл, так как возвращают нас к своим истокам, вызывают чувство национального достоинства. Праздник стал свидетельством возрождения наших лучших традиций, настоящим символом независимости Беларуси, - говорится в поздравлении. - Всматриваясь в ее многовековую историю, мы убеждаемся в том, насколько значительный вклад сделали наши прославленные земляки - просветители, ученые, литераторы, музыканты, художники - в мировую духовно-культурную сокровищницу". 

Александр Лукашенко отметил, что на этот раз столицей празднований Дня письменности стал древний Полоцк - колыбель белорусской государственности. В нынешнем году город отмечает 1155-летие. И именно в Полоцке родился великий Франциск Скорина, который 500 лет назад напечатал первую белорусскую книгу. "Печатное слово, знания, любовь к родной земле были и остаются неисчерпаемым источником силы и мудрости народа, его неудержимого стремления к свободной и справедливой жизни", - подчеркнул белорусский лидер. 

Президент пожелал всем участникам и гостям праздника крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья.

Удзельнікам і гасцям урачыстасцей з нагоды Дня беларускага пісьменства 

Паважаныя сябры! 

Сардэчна віншую вас з Днём беларускага пісьменства - святам культуры, асветы і духоўнасці! 

Шырокія ўрачыстасці, прысвечаныя гэтай падзеі, год ад году набываюць усё больш глыбокі сэнс, бо яны вяртаюць нас да сваіх вытокаў, выклікаюць пачуццё нацыянальнай годнасці. Свята стала сведчаннем адраджэння нашых лепшых традыцый, сапраўдным сімвалам незалежнасці Беларусі. 

Углядаючыся ў яе шматвяковую гісторыю, мы пераконваемся ў тым, наколькі значны ўклад зрабілі нашы славутыя землякі - асветнікі, навукоўцы, літаратары, музыканты, мастакі - у сусветную духоўна-культурную скарбніцу. 

На гэты раз сталіцай святкавання Дня пісьменства стаў старажытны Полацк - калыска нашай дзяржаўнасці. Сёлета горад адзначае 1155-годдзе. Менавіта тут нарадзіўся вялікі Францыск Скарына, які 500 гадоў таму надрукаваў першую беларускую кнігу. 

Друкаванае слова, веды, любоў да роднай зямлі былі і застаюцца невычэрпнай крыніцай сілы і мудрасці народа, яго нястрымнага імкнення да свабоднага і справядлівага жыцця. 

Упэўнены, што цяперашнія ўрачыстасці надоўга застануцца ў памяці і будуць натхняць нас на плённую працу дзеля росквіту Радзімы. 

Шчыра жадаю ўсім удзельнікам і гасцям свята моцнага здароўя, дабрабыту, міру і шчасця! 

Аляксандр Лукашэнка.

Материал предоставлен информагентством "БелТА" (www.belta.by)
Опубликовано:
Просмотров:
354