Дзейнасць

Кнігавыданне

Па стану на 01.01.2023 у Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюджвальнікаў друкаваных выданняў у якасці выдаўцоў зарэгістравана 565 субектаў гаспадарання: у тым ліку 198 (35,1%) суб’ектаў гаспадарання дзяржаўнай формы ўласнасці, 277 (49,0 %) – прыватнай формы ўласнасці, 59 (10,4%) – індывідуальных прадпрымальнікаў, 20 (3,5%) – рэлігійных арганізацый і 11 (2%) –грамадскіх аб’яднанняў.

Даведачна.

У Брэсцкай вобласці зарэгістравана 28 субектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць выдавецкую дзейнасць, у Віцебскай – 30, у Гомельскай – 33, у Гродненскай – 20, у Магілёўскай – 16, у Мінскай – 27 і ў г. Мінску – 411.

Па дадзеных дзяржаўнага статыстычнага ўліку ў 2022 годзе выдавецтвамі і арганізацыямі, якія ажыццяўляюць выдавецкую дзейнасць розных форм уласнасці, зарэгістраванымі ў Беларусі, выдадзена
8 586 назваў кніг і брашур агульным тыражом 20,13 млн. экз.

Паказчык выпуску кніг і брашур у разліку на душу насельніцтва склаў 2,2 кнігі на аднаго жыхара (у 2021 годзе – 2,3; у 2020 – 2,2).

Сярэдні тыраж адной кнігі – 2,35 тыс. экз. (у 2021 годзе – 2,4).

Доля кніг у агульным асартыменце назваў кніжнай прадукцыі ў параўнанні з папярэднім годам павялічылася і склала 79,4%, адпаведна брашур– 20,6%.

На беларускай мове ў 2022 годзе выпушчана 1 067 назваў кніг і брашур тыражом 2,83 млн. экз. Найбольш тыражнай у беларускамоўным сегменце з’яўляецца вучэбная літаратура, якая адносіцца да катэгорыі сацыяльна значная.

На беларускую мову кнігі перакладаліся (усяго 100 назваў тыражом 168,4,1 тыс. экз.) з рускай (35), польскай (17), нямецкай (10), англійскай і швецкай (па 6), кітайскай (5), украінскай (3), арабскай, іспанскай і італьянскай (па 2), казахскай, армянскай, галандскай, дацкай, ісландскай, нідэрландскай, персіцкай, сербскай, французскай, японскай (па 1) і іншых моў.

У кніжным патоку 2022 года зафіксавана больш за 30 моў народаў свету, якія з’яўляюцца арыгіналами для дадзеных перакладаў.

На долю 24 выдаўцоўідэраў, якія выпусцілі за год больш як 100 назваў кніжнай прадукцыі, даводзіцца значная частка айчыннага кнігавыдання. У 2022 годзе лідэры забяспечылі 48,2% выпуску кніг па назвах і 69,6% па тыражу. 24 выдаўцы з рэйтынгу – гэта толькі 8,9% выдаўцоў, якія выпускалі ў свет у 2022 годзе кніжную прадукцыю.

У разрэзе тэматычных напрамкаў па-ранейшаму відавочна большая доля выпуску вучэбнай літаратуры – яна займае 54,1% у агульнай колькасці выпушчанай прадукцыі і 80,6% у агульным тыражы (у 2021 годзе 55,2% і 81,0%).

У 2022 годзе выдадзена 972 назвы мастацкай літаратуры тыражом 1,13 млн. экз., пры гэтым сярэдні тыраж аднаго выдання склаў 1,16 тыс. экз. Мастацкая літаратура склала 11,3% ад усяго выпуску кніжнай прадукцыі па назвах (для дарослых – 6,7%, для дзяцей – 4,7%), па тыражу – 5,6%.

Для дзяцей і юнацтва ў 2022 годзе выдадзена 564 кнігі, агульным тыражом 1495,7 тыс. экз. У агульнай колькасці назваў дзіцячай літаратуры пазнавальная літаратура займае 29%, літаратурна-мастацкія выданні – 71%. Сярэдні тыраж аднаго выдання дзіцячай кнігі склаў 2,7 тыс. экз.

Традыцыйна горад Мінск з’яўляецца лідэрам па канцэнтрацыі выдавецкай дзейнасці – 71,9% ад агульнай колькасці кніг, выдадзеных на тэрыторыі Беларусі, і 93,7% ад агульнага тыражу выдадзены ў сталіцы (6 174 назваў тыражом 18,85 млн. экз.).

Па дадзеных статыстычнага ўліку, у 2022 годзе дзяржаўнымі выдавецтвамі сістэмы Мінінформа, у тым ліку, РВУ «Выдавецкі дом «Звязда», выпушчана 414 назваў кніг і брашур (без уліку электронных выданняў, выяўленчых і фотаальбомаў, ліставой прадукцыі і паштовак) тыражом 1,52 млн. экз.

У агульным аб’ёме выпушчанай у краіне прадукцыі кнігі падведамасных Мінінфарму выдавецтваў займаюць 4,8% у агульнай колькасці назваў і 7,6 % у агульным тыражы.

З прыцягненнем бюдэтных сродкаў выдавецтвамі сістэмы Мінінфарма, а таксама РВУ «Выдавецкі дом «Звязда», РУП «Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука» выпушчана 110 назваў тыражом 268,3 тыс. экз.

У адпаведнасці з даручэннем Кіраўніка дзяржавы, дадзенага на сустрэы з беларускімі пісьменнікамі, працягнуты выпуск літаратурна-мастацкіх твораў сучасных аўтараў для мэтавай пастаўкі ў публічныя бібліятэкі – выдадзена 14 кніг агульным тыражом 5,9 тыс. экз. У адпаведнасці з дадзеным даручэннем, усяго, пачынаючы з 2012 года, выдадзена і пастаўлена ў бібліятэкі 150 назваў кніг з творамі сучасных беларускіх аўтараў тыражом 164,2 тыс. экзэмпляраў.

Для бязвыплатнай мэтавай пастаўкі ў бібліятэкі ўстаноў адукацыі працягнуты выпуск кніг серыі «Школьная бібліятэка».
У 2022 годзе выдадзена 6 назваў кніг агульным тыражом 142,9 тыс. экз. Усяго, пачынаючы з 2009 года, у дадзенай серыі выпушчана 164 назвы кніг агульным тыражом 3 310,5 тыс. экз.

У рамках падпраграмы 4 «Беларусы ў свеце» Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2021–2025 гады ў 2022 годзе скамплектаваны 15 бібліятэчак кніг беларускіх аўтараў. Бібліятэчкі былі перададзены Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі беларусаў Расіі. Акрамя таго, у рамках указанай падпраграмы ў серыі «Адрасы Беларусі ў свеце» выпушчана выданне ў дзвюх кнігах М.І.Чаргінца «Трудные дороги жизни».

Па заказе Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
УП «Народная асвета» выпушчана 12 назваў падручнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі тыражом 809,5 тыс. экз.,
2 назвы для ўстаноў спецыяльнай адукацыі тыражом
1,43 тыс. экз. і 2 назвы падручнікаў шрыфтам Брайля ў 17 кнігах тыражом 480 экз. Выдавецтвам «Вышэйшая школа» – 12 падручнікаў па замежных мовах тыражом 110,22 тыс. экз.

Выдавецтвам «Народная асвета» працягнуты выпуск кніг серыі «Школьная бібліятэка» шрыфтам Брайля для дзяцей-інвалідаў па зроку.

У рамках Года істарычнай памяці асаблівая ўвага выдавецтваў сістэмы Міністэрства інфармацыі была накіравана на выпуск літаратуры, прысвечанай захаванню гістарычнай праўды і памяці аб станаўленні і развіцці беларускай дзяржаўнасці, гераічных поздвігах беларускага народа па абароне роднай зямлі, барацьбе супраць нацызму.

У выдавецтве «Беларусь» убачылі свет шэраг кніг, сярод якіх: «Единство. Развитие. Независимость. Документы и материалы шестого Всебелорусского народного собрания. 11-12 февраля 2021 года», «День народного единства», «Лагеря советских военнопленных в Беларуси. 1941 –1944: документы и материалы», «Геноцид белорусского народа» і «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти» (інфармацыйна-аналітычныя выданні, падрыхтаваныя сумесна з Генеральнай пракуратурай Рэспублікі Беларусь) і многія іншыя.

Важнейшым напрамкам дзейнасці дзяржаўных выдавецтваў з’яўляецца камплектаванне бібліятэк устаноў культуры і адукацыі праз закупкі сацыяльна значнай літаратуры цэнтрамі па забеспячэнню дзейнасці бюджэтных арганізацый (далей – цэнтрамі).

Напрамую ў выдавецтвах у 2022 годзе цэнтрамі набыта 184 850 экз. кніг на сумму 2 581,88 тыс. рублёў.

Праводзіцца значная работа па давядзенню сацыяльна значнай літаратуры да чытацкай аўдыторыі, Міністэрствам інфармацыі сумесна з Міністэрствам культуры і Міністэрствам адукацыі выпрацаваны ўзгодненыя падыходы па вызначэнню назваў, тыражоў і кошту выданняў, рэкамендуемых да друку.