Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 лістапада 2020 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 722 214 508
Часопiсы 865 213 652
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2
Усяго
1628        438 1190
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 163 136 27
Тэлепраграмы 98 44 54
Усяго 261 180 81
Iнфармацыйныя агенцтвы
9 2 7
Сеткавыя выданні
32 25 7

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 лістапада 2020 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ ўключаны 453 юрыдычныя асобы  і індывідуальныя прадпрымальнікі (17 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ ўключаны 177 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (20 – выключаны з рэестра).