Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 лютага 2021 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 721 214 507
Часопiсы 860 213 647
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2
Усяго
1622        438 1184
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 163 136 27
Тэлепраграмы 98 44 54
Усяго 261 180 81
Iнфармацыйныя агенцтвы
9 2 7
Сеткавыя выданні
31 25 6

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 лютага 2021 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ ўключаны 454 юрыдычныя асобы  і індывідуальныя прадпрымальнікі (17 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ ўключаны 177 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (22 – выключаны з рэестра).