Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 червене 2024 года

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі


Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 367
199 168
Часопiсы 533 192 341
Бюлетэні
14 10 4
Каталогі
1 - 1
Альманахі
-
- -
Разам
915
401
514
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 86
57 29
Тэлепраграмы 92 41 51
Разам 178 98 80
Iнфармацыйныя агентства

7 2 5
Сеткавыя выданні

57 49 8

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 червене 2024 года
У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 462 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (19 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 185 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (45 – выключаны з рэестра).