Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 мая 2021 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты
720 214 506
Часопiсы 855 207 647
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2
Разам
1614 432 1183
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 164 137 27
Тэлепраграмы 98 44 54
Усяго 262 181 81
Iнфармацыйныя агентства
9 2 7
Сеткавыя выданні
36 29 7


Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 мая 2021 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 454 юрыдычныя асобы  і індывідуальныя прадпрымальнікі (19 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 177 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (24 – выключаны з рэестра).