Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 ліпеня 2019 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 730 219 511
Часопiсы 850 210 640
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2
Разам
1621 440 1181
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 174 148 27
Тэлепраграмы 100 44 56
Усяго 275 191 83
Iнфармацыйныя агентства
9 2 7
Сеткавыя выданні
16 11 5

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 чэрвеня 2019 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 451 юрыдычных асоб  і індывідуальных прадпрымальнікаў (16 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 172 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (16 – выключаны з рэестра).