Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі на 1 студзеня 2019 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 743 220 523
Часопiсы 866 210 656
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2

1650 441 1209
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 174 148 26
Тэлепраграмы 102 45 57

276 193 83
Iнфармацыйныя агентства

9 2 7
Сеткавыя выданні

4 3 1

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі ў студзені-снежні 2018 года новыя сродкі масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 9 3 6
Часопiсы 17 2 15
Бюлетэні
- - -
Каталогi - - -
Альманахi - - -

26 5 21
Сеткавыя выданні

4 3 1
Электронныя СМI
Радыёпраграмы - - -
Тэлепраграмы -1 -1 -

-1 -1 -

Сродкі масавай інфармацыі, унесеныя ў Дзяржаўны рэестр сродкаў масавай інфармацыі, пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі якіх ануляваныя ў студзені-снежні 2018 года

Вiды
Усяго
Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 17
1 16
Часопiсы
18 - 18
Бюлетэні
- - -
Каталогi
1 - 1

36 1 35
Электронныя СМI
Радыёпраграмы
3 2 1
Тэлепраграмы
2 - 2

5 2 3
Iнфармацыйныя агентства
- - -

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 студзеня 2019 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 449 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (10 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 171 юрыдычная асоба і індывідуальны прадпрымальнік (15 – выключаны з рэестра).

За студзень-снежань 2018 г. вынесена 6 пісьмовых папярэджанняў (4 сродкам масавай інфармацыі і 3 інфармацыйным рэсурсам).