Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі на 1 лютага 2019 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 731 220 511
Часопiсы 849 210 639
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2

1621 441 1180
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 174 148 26
Тэлепраграмы 101 44 57

275 192 83
Iнфармацыйныя агентства

9 2 7
Сеткавыя выданні

7 5 2

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі ў студзені 2019 года новыя сродкі масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 10 3 7
Часопiсы 18 2 16
Бюлетэні
- - -
Каталогi - - -
Альманахi - - -

28 5 23
Сеткавыя выданні

3 2 1
Электронныя СМI
Радыёпраграмы - - -
Тэлепраграмы - - -

- - -

Сродкі масавай інфармацыі, унесеныя ў Дзяржаўны рэестр сродкаў масавай інфармацыі, пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі якіх ануляваныя ў студзені 2019 года

Вiды
Усяго
Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 29
1 28
Часопiсы
35 - 35
Бюлетэні
- - -
Каталогi
1 - 1

65 1 64
Электронныя СМI
Радыёпраграмы
0 0 0
Тэлепраграмы
1 1 0

1 1 0
Iнфармацыйныя агентства
- - -

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 лютага 2019 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 450 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (11 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 172 юрыдычных асобы і індывідуальных прадпрымальнікаў (16 – выключаны з рэестра).

За студзень 2019 г. вынесена 0 пісьмовых папярэджанняў (0 сродкам масавай інфармацыі і 0 інфармацыйным рэсурсам).