Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 сакавiка 2024 года

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі


Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 368
199 169
Часопiсы 533 191 345
Бюлетэні
14 10 4
Каталогі
1 - 1
Альманахі
-
- -
Разам
916
400
516
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 87
59 28
Тэлепраграмы 92 41 51
Разам 179 100 79
Iнфармацыйныя агентства

7 2 5
Сеткавыя выданні

56 48 8

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 сакавiка 2024 года

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 461 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (19 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 185 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (45 – выключаны з рэестра).