Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 верасня 2023 года

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі


Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 371
199 172
Часопiсы 561 191 370
Бюлетэні
14 10 4
Каталогі
1 - 1
Альманахі
-
- -
Разам
921
400
521
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 89 63 26
Тэлепраграмы 93 41 52
Разам 182 104 78
Iнфармацыйныя агентства

7 2 5
Сеткавыя выданні

52 45 7

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 верасня 2023 года

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ уключана 460 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (19 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ уключана 184 юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (41 – выключаны з рэестра).